Stroji za čiščenje kovin

TOPILA UPORABLJENA ZA ČIŠČENJEILSA proizvaja specifične sisteme, ki za delovanje uporabljajo različne tipe proizvodov, kar omogoca kupcu široko izbiro in večjo verjetnost, da se za čiščenje določenih kosov oz. nečistoč, najde optimalno rešitev.

Topila ki se lahko uporabljajo za pranje v ILSA strojih so halogenirani ogljikovodiki (npr. perklor), alifatski ogljikovodiki (neklorirani), voda (lahko z dodatki za izboljšanje topnih lastnosti), druga specialna topila. Topila imajo lastnosti, zaradi katerih so zanimiva za uporabo v industrijskem čiščenju in razmaščevanju. ILSA stroji pa so konstruirani tako, da te lastnosti čim bolje izkoristijo s podarkom tudi na varnosti uporabe in varovanju okolja.Topila za pranje in razmaščevanje izdelkov:Tetrakloroetiolen - perkloroetilen
(halogenirani - klorirani)

Isoparafini od C9 do C12
(alifatski ogljikovodiki)

Voda
Specifična teža (gostota)
kg/l
1,62
0,75 - 0,77
1,0
Specifična toplota
kJ/kg K
0,9
ca. 2,0
4,2
Toplota pri izparevanju
kJ/kg
210
255 - 300
2,257
Vrelišče
°C
121
180 - 200
100
Parni tlak pri 20 °C
mbar
18,9
0,3 - 1,5
23,4
Plamenišče
°C
/
56 - 80
/
Površinska napetost
mN/m
32
23 - 25
73
index butanol

ca. 90
ca. 30
0


Lastnosti topil